VÅRA ENGAGEMANG


Folkhälsovård

Vårt samarbete med den kinesiska hälsovårdsmyndigheten har pågått under en längre tid med bland annat program och projekt tillsammans med den skandinaviska hälsovården.

De nordiska ländernas hälsomyndigheter erbjuder kinesiska läkare och sjuksköterskor ett träningsprogram som är av enormt värde för dem i sina yrken på lokala sjukhus och vårdinrättningar. Klinisk behandling, diagnostisering, sjukhusdrift, medicinskt teamwork och användning av farmacevtiska produkter utgör en del av ett helhetsperspektiv på den medicinska vården.

Målet är att förbättre de kinesiska läkarnas och sjuksköterskornas kunskaper i medicinsk behandling och skötsel enligt den nya sjukvårdsreformen som just inletts i Kina.
Sedan 2003 då SARS bröt ut i världen har Kina flitigt utformat nya metoder i kampen mot smittsamma sjukdomar tillsammans med Världshälsoorganisationen. Dessa åtgärder gynnar Kina och även den övriga världen. Wilkris Konsult är aktivt engagerade i olika program med svenska myndigheter och institutioner med laboratory biosafety och folkhälsoenkäter för att effektivisera metoderna att bekämpa smittsamma sjukdomsutbrott.

Kinesisk forskning och marknadsföring

World Federation of Acupuncture and Moxibustion utsåg år 2008 Wilkris Konsult att tillsammans (one word) med Världshälsoorganisationen ytterligare utveckla traditionell kinesisk medicin i Sverige. Forskningssamarbete med svenska institut hjälper till att utveckla vetenskapliga analytiska metoder för växtsubstanser.

Wilkris Konsult har också i uppdrag att bedöma marknadspotentialen för växtbaserade, medicinskt verksamma produkters introduktion till EU.

 

 

Officiell plattform i Shanghai

China Executive Leadership Academy Pudong (CELAP) är ett av Kinas fem nationella utbildningsinstitut under centralregeringen och har under de senaste åren i samarbete med Wilkris Konsult varit en värdefull plattform för informationsutbyte genom seminarier och presentationer. Ämnen som miljöskydd, nyskapande, energi och globala effekter, sjukvård, företagens sociala ansvar etc. är ofta förekommande.

I maj utvecklar sig vårt samarbete till att vara värdar för en konferens tillsammans med Vinnova som en del av det svenska arrangemanget under Expo Shanghai.

Ett ”svenskt bibliotek” inne i CELAP´s huvudbibliotek kommer att arrangeras där svenskt material och dokumentation ställs till förfogande för högre kinesiska ämbetsmän, vilket ytterligare gynnar Sverige.

Miljöprojekt

I kontakten med olika kinesiska lokala och provinsiella regeringar och företag, söker vi deltagande av svenska miljöinstitut och företag för samarbetsmöjligheter inom solenergi, vindkraft inför miljökonferensen i Shandong i juli 2010.

Läs mer på miljökonferensen i Shandong

Affärskonferens

En affärskonferens organiserad av Ningxia Autonoma Region kommer att hållas i juni 2010.
Konferensen leds av viceguvernören för regionen tillsammans med 20 andra medlemmar.

Ningxia är beläget i västra delen av Kinas inland.

Vi inbjuder lämpliga svenska företag och offentliga organisationer till denna konferens för att lära känna Ningxia och dess kommersiella potential.

Läs mer på Ningxia Konferens