Om Wilkris:


Sedan 1990-talet har Wilkris & Co AB fokuserat på marknadsutveckling i Sverige och Kina. Några av aktiviteterna har varit att marknadsföra och försälja medicinska produkter i både EU-länder och Kina samt främja olika tillverkare i världen. Under de senaste åren har tonvikten på specialiserad kunskap inom alternativ medicin utvecklats. Under 2008 utsågs Wilkris som svensk partner till World Federation of Moxibustion and Acupuncture i samarbete med Världshälsoorganisationen.
På uppdrag av regeringens utbildningsadministration har fokuserade träningsprogram för kinesiska tjänstemän planerats och genomförts med bl.a. frågor om förnybar energi, miljöhållbarhet, bekämpning av korruption, insyn i förvaltning, offentlig hälsovård, innovation samt hi tech utveckling.

År 2007 öppnade Wilkris Konsult kontor i Beijing, en verksamhet inom Wilkris & Co AB.

I samarbete med China Executive Leadership Academy i Pudong Shanghai (CELAP) har sedan 2008 hållits olika forum och seminarier i Kina med närvaro av högre tjänstemän i den kinesiska regeringen. Även svenska myndigheter och industrier har deltagit i dessa.
En plattform har skapats för att uppmuntra professionella utbyten mellan Sverige och Kina.
Samtidigt som vi konsoliderar vår verksamhets nätverk i Kina, har Wilkris & Co fått en alltmer framträdande roll för att underlätta kontakterna med organisationer, myndigheter, departement och yrkesfolk i både Sverige och Kina och skapa ett närmare samarbete.
Vi utför våra tjänster till högskolor, statliga myndigheter och privata företag.

Eftersom Kina genomgår en massiv hälsovårdsreform sedan 2010, är behovet att förbättra och utveckla vårdservicen både brådskande och nödvändig för att tillgodose en landsomfattande hälsovård för befolkningen. Kina har därmed påtagit sig en enorm uppgift för att omorganisera sitt hälsovårdssystem. Wilkris & Co AB är sedan 2009 officiellt utnämnda av Gansu Province Public Health Administration att söka samarbete och samarbetsprogram med de nordiska länderna och ett stort antal projekt har utvecklats mellan Gansu och dess nordiska partners för att möjliggöra uppbyggandet av mer än femton vårdinstitutioner i provinsen Gansu. Gansu provinsen är belägen I västra delen av Kina och gränsar I söder till provinsen Sichuan. Dessa projekt inkluderar medicinsk utbildning, klinisk forskning, kohortstudier, kvalitativa vetenskapsmetoder, avancerade dataprogram, farmacevtisk produktutveckling, sjukhusförvaltning och utvärdering av sjukhussystem. Projektets omfattning täcker även beredskapsstöd, PDTS, krishantering, bröst-cancer, kroniska sjukdomar, kemiska analyser av växtbaserade substanser, äldrevård, folkhälsa, kliniska studier på akupunktur och traditionell kinesisk medicin. I vårt nordiska partnerskap ingår Hvidovre Sjukhus, Glostrup Sjukhus, Amager Sjukhus, Karolinska Sjukhuset, Södersjukhuset, Linköpings Universitetssjukhus, Linköpings Landsting, Tampere Universitetssjukhus samt Stockholms Universitet. Vi strävar efter att finna ytterligare samarbetspartner, att bredda vårt nordiska hälsovårdsnätverk och utforma meningsfulla program i vårt gemensamma intresse.